Kde nás nájdete

Obchodné meno : Zuzana Krajčíková Mikulová 

Miesto podnikania : Prejtská 228/255, 01841 Dubnica nad Váhom 

IČO : 43458025 

Okresný úrad Trenčín 

Živ. register č. : 350 - 23807

Adresa prevádzky

Topoľová 812
018 51 Nová Dubnica

Otváracie hodiny

pondelok 10:00 - 17:00
utorok 10:00 - 17:00
streda 10:00 - 17:00
štvrtok 13:00 - 17:00
piatok 10:00 - 17:00