Na každý problém sa dá pozrieť z viacerých uhľov pohľadu a príčina môže byť na rôznych úrovniach. Vie sa prejaviť na fyzickej úrovni, emočnej, energetickej alebo duchovnej, a čím dlhšie daný problém trvá, prechádza z jednej úrovne na druhú. Nakoniec sa môže prejavovať na všetkých úrovniach a spôsobovať rôzne ťažkosti od fyzických až po obmädzenia v rôznych životných oblastiach. 

   Je dôležité správne pomenovať prejav na každej úrovni, nájsť jeho príčinu a nastaviť postupnosť v liečbe. Práve preto v našom centre poskytujeme konzultácie, diagnostiky a terapie, vďaka ktorým sme schopní pomôcť pochopiť a vyriešiť problém na každej úrovni. 

Prvým krokom keď prídete do nášho centra zdravia Gara je konzultácia, ktorá slúži na presnejšie stanovenie spôsobu riešenia Vášho problému. Už pri rozhovore získavate ucelené informácie o našej práci a všetkých spôsoboch, ktorými Vám pomôžeme zvládnuť Vaše ťažkosti.