Každú zmenu v živote predchádza zmena pohľadu na daný problém, situáciu, vzťah... , a pohľad dokážeme meniť na základe informácií. To je dôvod prečo sme sa rozhodli organizovať pravidelné prednášky a kurzy.

Témy prednášok sa týkajú predovšetkým zdravia fyzického, emočného aj duševného. 

Ponúkame kurzy zamerané na sebapoznávanie a vedomé tvorenie života a kurzy určené ako laikom tak aj terapeutom - základy tradičnej čínskej medicíny, pochopenie a diagnostické využitie pentagramu, diagnostika pomocou EAV prístroja.