Vďaka mojim 20 ročným skúsenostiam som pochopila zásadnú vec, pre mňa ako terapeuta. Ak chcem aby bola liečba efektívna a výsledok čo najlepší, potrebujem spoznať klienta po všetkých stránkach. Inak povedané, pochopiť kde a prečo vznikol daný problém. Diagnostika sa stala alfou a omegou pre moju prácu. Ale diagnostika celostná, podľa možností na všetkých úrovniach. Samozrejme podľa toho kam ma klient pustí, či len na fyzickú a energetickú úroveň, alebo aj na emočnú, prípadne duchovnú. Čím hlbšie sa dostanem, tým lepšie môžem pomôcť. Na prácu s emočnou a duchovnou úrovňou používam rôzne techniky spomínané v sekcii terapie. Na diagnostiku fyzickej a energetickej úrovne používam princípy čínskej medicíny, hlavne pentagram a podľa potreby, diagnostiku jazyka, a diagnostický EAV prístroj. 

  Je to prístroj pracujúci na princípoch elektroakupunktúry podľa doktora Volla. Zaoberá sa elektrofyzikálnymi zmenami kože v miestach merných bodov, teda aktívnych bodov akupunktúry. Čiže meraním mechanicko - elektrických vlastností týchto bodov, ktoré sú späté s určitými orgánmi, ich časťami alebo funkciami tela, umožňuje neinvazívne zisťovať ich aktuálny stav aj celkový stav organizmu a často odhaliť aj skryté príčiny ochorenia. 

Pri diagnostike je merný bod zaťažený biologickým jednosmerným prúdom nízkej hodnoty. Vzápätí sa nastavuje dynamická rovnováha medzi stimulom a príslušným orgánom a zisťuje sa jeho reakcia na prúdovú záťaž, ktorá predstavuje výpoveď o jeho okamžitom funkčnom stave a kompenzačnej schopnosti. 

   Prakticky nedoceniteľnou výhodou EAV je vysoký stupeň citlivosti a tým diagnostickej objasniteľnosti ochorení a funkčných porúch fyzického stavu vrátane psychických procesov a emócií. Takže aj vďaka prístroju sa už odhaľujú emočné zacyklenia, ktoré samotný zdravotný problém zhoršujú. Ak nie sú jeho príčinou.

    Všetky informácie, ktoré diagnostikou získam, vysvetlím klientovi čo najjednoduchšie. Je to dôležité, pretože len keď klient pochopí svoj stav a všetko okolo, bude schopný si aj sám viac pomôcť. A vtedy sa môj cieľ stáva naším spoločným cieľom. ZDRAVIE.