Naším cieľom je každému poskytnúť odpovede a riešenia na problémy, či sa týkajú fyzickej roviny, emočnej alebo duchovnej. Používame rôzne techniky, ktoré kombinujeme podľa individuálneho uváženia a po dohode s klientom. 

  Terapia : je to  v podstate cielený rozhovor, ktorým sa docieli čo najpresnejšie pomenovanie problému, odhalia sa skryté emócie, ktoré sa na daný problém viažu. A získajú sa odpovede prečo ten problém vznikol čo je potrebné pochopiť a zmeniť tak aby sa podobné situácie už neopakovali, ale naopak aby sa život v cielenej oblasti zmenil k spokojnosti. Po odhalení všetkých " nitiek ", ktorými je obmotaný problém, sa pokračuje ďalšími technikami. Konkrétne technikou Transformácie Presvedčení ( TTP ) sa krásne otvárajú bloky, vzorce a presvedčenia, ktoré sme získali, prebrali alebo si ich sami vytvorili, a ktoré nám ovplyvňujú život a naše reakcie na rôzne situácie.  Následne sa každé negatívne presvedčenie preprogramuje na nové, pozitívne. Cez uvedomovanie si všetkých spojitostí sa nové presvedčenie ukotvuje a " trénuje " sa nový pohľad.

 

  Hypnóza : ide pri nej o relaxáciou navodenú zmenu vedomia - teda potlačenie racia ( rozumu ) do úzadia a vynorenie podvedomia - teda nášho skutočného Ja, skutočných pocitov a potrieb, ktoré sú často v realite potlačené. Človek, podstupujúci hypnózu, vníma, čo sa okolo neo deje a má pod kontrolou aj všetko ním vypovedané. Nikdy by v hypnóze neurobil to, čo by neurobil aj v bežnom živote. Hypnóza má v prvom rade liečivé účinky. Existujú dva základné a najpoužívanejšie druhy - klasická hypnóza a regresná hypnóza. Pri klasickej klient objasní problém a spoločne vytvoríme sugescie ( pozitívne vety, presvedčenia... ), ktoré sú mu vkladané do zmeneného stavu vedomia. Klasicko hypnózou sa dajú riešiť napr.: depresie, nespavosť, závislosti, rôzne zlozvyky, pomočovanie, tréma, bolesti.... . Regresná hypnóza - dá sa použiť na vrátenie sa v čase do detstva, prenatálneho obdobia, do nedávnej minulosti, do vzťahou súčasných aj minulých...a tak nájsť príčiny zdravotných či psychických problémov.  

  

  Kraniosakrálna terapia : je jemná, neinvazívna dotyková terapia. Popri srdcovom a dýchacom rytme v našom tele pulzuje ešte jeden rytmus, ktorý dáva do pohybu celé telo, vrátane lebečných kostí. Táto neviditeľná životná sila sa nazýva Dych života a súvisí s mozgovomiechovým mokom a vytvára kraniosakrálny systém. Je to trojvrstvový membránový systém, v ktorom neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina. Táto tekutina detoxikuje a vyživuje nervovú sústavu, pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových prenosov v tele a tým aj jednotlivé telesné funkcie. Podľa výskumov a skúseností je kraniosakrálny systém jadrom, v ktorom sa stretávajú riadiace mechanizmy tela, mysle, emócií a duše a táto terapia môže obnoviť ich vzájomnú súhru. Je vhodná pre každého od novorodencov po seniorov, pre tehotné ženy aj hendikepovaných ľudí. Môže sa kombinovať s inými druhmi liečebných terapií. 

Rodinné konštelácie s figúrkami : je to technika, ktorá sa dá skvelo aplikovať so skupinou ľudí, ale aj individuálne, práve pomocou figúriek. Slúži na otvorenie problému a odhalenie príčiny. Používa sa hlavne na vzťahové problémy, ale je využiteľná aj na rôzne iné problémy, či už zdravotné, pracovné, finančné... . Pri práci v skupine je až neuveriteľné ako sa ukáže energetické prepojenie, cez prijatie vybranej role. Zadávateľ pozoruje ako sa celý príbeh odvíja a hlavne odmotáva. Má možnosť pochopiť správanie a uhol pohľadu svojich blízkych a teda prísť k pochopeniu. To isté pochopenie prichádza pri individuálnom sedení pomocou figúriek. Na základe pochopenia, vieme uvoľniť či už emóciu alebo dokonca sľub, zapovedanie sa či kliatbu. Vieme prijať, odpustiť či zmeniť presvedčenie. Jednoducho vieme nájsť riešenie a na mieste ho aj zrealizovať.