Klub Energy Nová Dubnica

      Volám sa Zuzana Krajčíková Mikulová, som vedúca Klubu Energy v Novej Dubnici, ktorý je súčasťou Centra zdravia GARA. 

      Prípravky firmy Energy poznám od r. 1996. Absolvovala som takmer všetky školenia, týkajúce sa prípravkov, ktoré firma organizovala. Z radového člena som sa postupne vypracovala na vedúcu klubu a už ôsmy rok pôsobím ako firemný lektor. Okrem prednášok zameraných na čínsku medicínu a na použitie prípravkov v praxi, vediem školenie zamerané na použitie diagnostického EAV prístroja Supertronic.

      Aby som bola schopná pomáhať, absolvovala som strednú zdravotnícku školu a  ročné štúdium na Univerzite Čínskej medicíny v Prahe, odbor diagnostika a fytoterapia. Práca s ľuďmi a so zdravím prináša veľkú zodpovednosť a vyžaduje si neustále vzdelávanie sa. To je dôvod, prečo sa aj ja nepretržite vzdelávam v oblasti diagnostiky, čínskej medicíny, psychosomatiky a všetkého čo sa týka ľudského zdravia a spokojnosti. 

      Keďže sa tejto oblasti prakticky venujem viac ako 20 rokov, som presvedčená, že nie je správne užívať akékoľvek bylinné preparáty bez ladu a skladu. Taktiež nie je v poriadku vyberať si ich podľa subjektívnych pocitov, vonkajších prejavov a už vôbec nie podľa rôznych odporúčaní na rôznych fórach. Každý človek je individuálny a každé ochorenie je veľmi špecifické. Nedá sa zovšeobecniť ani jeden problém a tvrdiť : " mne pomoho toto, Tebe to určite pomôže taktiež ". 

      Spôsob : POKUS - OMYL môže vyjsť pekne draho, a nie je to len v zmysle peňazí.

      Liečba môže byť efektívna len ak je dôsledná diagnostika.

      Taktiež je veľmi potrebné poznať tie výrobky, alebo samostatné byliny, s ktorými pracujem. Vedieť ich správne použiť, vhodne skombinovať.

      A práve tieto skúsenosti a vedomosti vám ponúkame v našom centre GARA. Osobnú diagnostiku a liečbu ušitú na mieru. Popri tom získate mnoho informácií o svojom probléme a o všetkých možnostiach liečby a pomoci sebe samému. 

 

                                                        Terapeuti Centra zdravia GARA