Škola Praktickej čínskej medicíny                                                          

         Umenie diagnostiky

    Moji milí priatelia, všetci známi aj neznámi, s obrovskou radosťou Vám všetkým oznamujem, že v septembri uzrie svetlo sveta naše ďalšie dieťa : Škola praktickej čínskej medicíny – umenie diagnostiky.

    Tradičná čínska medicína je úžasná svojim pohľadom a vnímaním človeka „ vsadeného „ do jeho prostredia vrátane jeho energetiky a emócií. A mojim cieľom je zrozumiteľne vysvetliť a naučiť chápať ľudské telo ako celok, ako súčasť Univerza. Vysvetlím podstatu a charakteristiku energií yin a yang, všetko ohľadom pentagramu, jednotlivé orgány – ich funkcie, vzťahy a jednotlivé chorobné prejavy, vnútorné aj vonkajšie príčiny ochorení a ešte oveľa viac. Použijem mnoho príkladov z praxe tak aby ste všetko čo najlepšie pochopili a hlavne aby ste všetko vedeli použiť pre seba aj pre Vašich blízkych či klientov. Nie je mojím cieľom prednášať " ortodoxnú " tradičnú čínsku medicíny, ale ako je napísané v názve - Praktickú čínsku medicínu. Uchopiteľnú a využiteľnú nielen pre terapeutov, ale pre každého koho to zaujíma. Transformovanú pre naše podmienky a spôsob života ale súčasne neprekrútenú, s využitím základných princípov vnímania človeka ako celku. 

    Táto škola je vhodná pre každého kto chce poznať ako funguje ľudské telo ako si pomôcť s rôznymi zdravotnými problémami. Je to zvlášť prínosné pre ľudí, ktorí chcú alebo už pracujú v oblasti alternatívnej medicíny, pre masérov, fyzioterapeutov, liečiteľov a taktiež pre ľudí pracujúcich v čajovni alebo v bioobchode... . 

    Škola prebehne počas 10 sobôt vždy 1 x v mesiaci. Každá sobota je venovaná konkrétnej téme, ucelenému bloku informácií, ako napríklad téma : yin a yang - čo to znamená, aká je ich charakteristika, vlastnosti každej energie, ako ovplyvňujú ľudský organizmus, ako sa správajú v zdravý aj v chorobe, ako vďaka ich pochopeniu vieme pomenovať problém a následne nájsť riešenie, ako ich správne využiť. 

    K dispozícii sú pripravované materiály, s ktorými budeme pracovať. Samozrejmosťou je vzájomné diagnostikovanie sa :-) . Za úspešné absolvovanie získate certifikát, ale hlavne veľa užitočných informácií a kvalitný nástroj pre umenie diagnostiky. 

    Každé stretnutie bude od 9:00 do 17:00 s pauzou na obed. 

    

Predpokladané termíny a témy : 

1.  19.9.2020 : 

Hlavné zvláštnosti čínskej medicíny a odlišnosti od západnej medicíny 

Zásady prevencie a liečenia - ako sa chrániť pred vznikom ochorenia; prevencia vývoja ochorenia; nájsť koreň - podstatu - ochorenia za účelom liečby 

Teória Yin a Yang - základná charakteristika princípov a ich praktické použitie v diagnostike a liečbe

2.  17.10.2020 : 

Princípy manifestácie chorôb a základné patologické mechanizmy - faktory ovplyvňujúce " riadnu " Qi; boj medzi riadnou a škodlivou energiou a vznik ochorenia; nerovnováha energií; abnormálne pohyby stúpania a klesania 

Fyziológia a patológia energie, krvi a organických tekutín; ich vzájomné vzťahy a vplyvy

3.  7.11.2020 : 

Meridiány - teória a štruktúra systému meridiánov; pomenovanie a roztriedenie 12 hlavných dráh a 8 mimoriadnych dráh; fyziológia meridiánov a ich kolaterál; využitie poznania meridiánov v praxi 

Vonkajšie škodliviny, vnútorné škodliviny a emócie 

Výživa, preťaženosť, nečinnosť

4.  19.12.2020 : 

Srdce, perikard, tenké črevo, trojitý žiarič 

5.  30.1.2021 : 

Slezina, pankreas, žalúdok 

6.  27.2.2021 : 

Pľúca, hrubé črevo 

7.  27.3.2021 : 

Obličky, močový mechúr, brána života

8.  24.4.2021 : 

Pečeň, žlčník

9.  29.5.2021: 

Zvláštne orgány; vzájomné vzťahy medzi plnými orgánmi, medzi orgánmi plnými a dutými a vzájomné vzťahy medzi orgánmi dutými  

10.  26.6.2021 : 

Pentagram - teória piatich pohybov; zákon rodenia a kontroly; zákon podmaňovania a ponižovania; použitie teórie v praxi pri diagnostike

 

Prihlásiť sa môžete na mail : zuzanamikulova179@gmail.com,  bobokrajcik@gmail.com alebo tel. č.: 0903 535 523 

                                             teším sa na všetkých odvážnych 🙂

                                                               Zuzana