Technika Transformácie Presvedčení - TTP 

    

Ide o osobitný systém odstránenia negatívnych presvedčení, ktoré bránia sú naplnené možným potenciálom a naplnené osobné údaje. Táto technika je dostupná v konkrétnych a jej výsledkoch. 

      Presvedčenie je zaznamenaním buniek, ktoré uskutočňujú na základe výsledkov. Je to vlastne možné konfrontácia sveta (hľadenky, emócie, predstavy, očakávania ...) a vonkajšie prostredie (prostredie, vrátane ľudí). Presvedčenie buď získame, alebo si ho počas života vytvoríme sami. Neváhajte nás ovplyvniť, aby ste zabránili prípadným zmenám v živote, ale zdieľali ich spoluvytvárajú tzv. zacyklenia a opakovanie negatívnych informácií. 

      Bude to už 6 - 7 rokov, čo som sa začala zaoberať problematikou presvedčení a vzorcov správania. V prvej fáze som sa snažila pochopiť, ako to celé funguje. Aký veľký vplyv to má na náš život. Všetko to, čo zažijeme a hlavne to, s čím sa vedome či nevedome stotožníme a prijmeme ako pravdu. Bez ohľadu na to, či je to pre nás pozitívne alebo naopak negatívne. O svete, živote a hlavne o sebe samom. Ako sa zamotáme vo všetkých prebratých či vlastných presvedčeniach. A ako nakoniec práve tie vztiahnuté vzorce dokážu riadiť celý život.

      V druhej fáze som sa začala venovať hľadaniu riešení. Ako si uvedomiť a nájsť obmedzujúce presvedčenie. A najťažší krok - ako ho zmeniť, ako sa oslobodiť a začať si život tvoriť podľa toho čo chcem a ako chcem.

      Áno viem, na uvoľnenie a odblokovanie sa zvyknú používať meditácie, afirmácie či dokonca sugescie. Ale taktiež viem, na základe skúseností, že nefungujú na každé presvedčenie a hlavne pri meditácii a sugescii nie ste pri plnom vedomí, nachádzate sa minimálne v stave alfa. Tento stav zabraňuje uvedomovať si a mať pod kontrolou tento proces. A často k tomu potrebujete skúseného terapeuta, čiže nie ste samostatní. A afirmácie ? Mnohé sú naozaj krásne a určite aj fungujú, som o tom presvedčená, ale trvá to naozaj veľmi dlho. Vyžaduje to pravidelné opakovanie a presvedčenie, že je to pravda. Nehovoriac o tom, že mnohé presvedčenia sú viazané na sľub alebo zapovedanie sa  a to afirmáciou nevieme zrušiť.

      Po mnohých pokusoch sa mi podarilo vytvoriť techniku, ktorá to umožňuje. Vďaka nej si človek sám dokáže nájsť a pomenovať presvedčenie, " vytiahnuť " ho a následne preprogramovať. A to všetko vedome, rýchlo a s trvalým efektom.

      Keďže nie je možné, aby som tento proces prechádzala s každým človekom individuálne, (ani keby som pracovala 24 hodín denne a 7 dní v týždni ), rozhodla som sa túto techniku vyučovať. To je prvý dôvod.

      Druhý, pre mňa veľmi dôležitý dôvod, je ten, že som presvedčená o práve každého, mať možnosť chytiť svoj život do vlastných rúk. 

 

      Seminár je rozdelený do 2 častí:

      1. stupeň je určený začiatočníkom. Keďže je potrebné, aby záujemca bol schopný pracovať s energiou, tento stupeň zahŕňa základné techniky, ktoré sú veľmi prakticky využiteľné pri rôznych iných problémoch. Technika uzemnenia, starostlivosť o auru a čakry. Očistné techniky. Naučíte sa ako nájsť a uvoľniť zablokovanú emóciu, aj keď je viazaná s konkrétnym človekom alebo situáciou. Vysvetlíme si, ako vznikajú presvedčenia, ako veľmi a v čom všetkom nás ovplyvňujú. Zistíte, čo to má spoločné zo zákonom príťažlivosti. Taktiež sa dozviete o 4 úrovniach, na ktorých sa vytvárajú a ukladajú. Pozrieme sa na rodové línie a naučíte sa uvoľniť vzorce, ktoré sa dedia. A mnoho ďalšieho.

Pre absolvovanie tohto kurzu je potrebné ovládať prácu s kyvadlom. 

 

      2. stupeň je určený pre pokročilých a samozrejme výhradne absolventom 1. stupňa. Tu si vysvetlíme všetky roviny, v ktorých vieme pracovať. Dostanete zoznam základných presvedčení

z rôznych oblastí - vzťahy, hojnosť, duša, cirkev, sebavedomie, emócie... . S týmito budete intenzívne pracovať, taktiež sa naučíte, ako si nájsť osobné presvedčenie, ako ho preprogramovať. A na záver sa dozviete, ako sa vytvára zámer – to, čo chcete dosiahnuť, tak aby sa aj zrealizovalo. Počas toho sa vám vyplavia všetky presvedčenia, ktoré vám doteraz bránili a vytvárali prekážky. Následne vás úplne demotivovali. To sa ale už stane minulosťou po absolvovaní semináru.

Váš život bude už iba vo vašich rukách.

 

      Viac informácii nájdete v sekcii : cenník kurzov. 

 

      Veľmi sa na vás tešíme v centre Gara. 

                                                 zuzana