Pár slov o numerológii..čo dokáže?

Všetko vrátane človeka je vytvorené z energie , ktorá si udržuje svoje vibrácie a frekvencie. Tieto sa môžu zvyšovať alebo znižovať a tým pôsobiť na zdravie a emócie človeka .  Pre psychické a fyzické zdravie človeka je dôležité obzvlášť v dnešnej dobe udržiavať si vysoké vibrácie cez radosť, nadšenie, pozitívne myslenie, smiech, tanec, spev, jednoducho to, čo nás robí spokojnými a šťastnými  .

Čísla sú úžasné symboly vesmíru, ktoré majú svoju energiu. Vo všeobecnosti sú čísla, slová a farby  kódy, ktoré majú vplyv na naše vedomie. Ich správnym výberom môžeme liečiť našu psychiku aj fyzické telo. Nie je náhoda, s akým dátumom prichádzame na tento svet. Predstavujú naše danosti , schopnosti, ciele a ukazujú taktiež možnosti ,  ako tieto výzvy naplniť. Cez reč čísel som pochopila samu seba, svojich najbližších, priateľov , známych. Ako myslia a konajú a to, akí sme odlišní. Význam čísel sa dá krásne aplikovať a vidieť v každej oblasti života: v práci, vo financiách, v zdraví, vo vzťahoch...

Kto som......?

Ak neberieš život úplne povrchne, určite si si niekedy položil túto otázku. Prečo rozmýšľam tak, ako rozmýšľam? A prečo moja kamarátka, môj partner rozmýšľa úplne inak a vyznáva úplne iné životné hodnoty?

 Už Pythagoras  určil každému číslu svoju kvalitu a uviedol do života systém, ktorý číslam dáva vlastnú energiu. Čísla v dátume narodenia vám poskytujú informácie o vašich vlastných silných a slabých stránkach. Zároveň vám napovedia, ako silné stránky najlepšie zvládnuť a využiť. A ako byť k tým slabším stránkam tolerantnejší.... Keď spoznáte a porovnáte čísla v dátumoch svojich blízkych, detí, priateľov a iných ľudí, nájdete to, čo vás SPÁJA a v čom ste iní. Numerológia nie je veštenie. Neukáže vám nemennú budúcnosť. Tú si predsa tvoríte sami svojimi rozhodnutiami.  Numerológia odpovedá na otázky KDE? A PREČO? sú medzi nami rozdiely. Je to o pochopení kvalít a rozdielnych potrieb.

Čo potrebuješ pochopiť ? Stojíš pred rozhodnutím a chceš vidieť súvislosti?

Každé základné číslo od 1 do 9 má svoju vibráciu, frekvenciu, na ktorej sa nachádza, a ovplyvňuje našu životnú cestu a zmysel našej duše. Taktiež na nás pôsobí každý rok konkrétna ročná vibrácia a aj čísla písmen nášho mena majú svoj význam. Z rozboru v numerologickej mriežke dokážem pomenovať Vaše predpoklady , danosti a motivovať vás k ich využitiu v praktickom živote . Taktiež vysvetliť vaše osobné výzvy , ktoré treba prekonať , aby ste mohli žiť v harmónii so sebou a okolitým svetom .

Konzultácie :

Podľa potrieb klienta je možné prebrať nasledovné témy :

- Kódy života , danosti, možnosti  a poslanie v živote

- V akom období sa aktuálne nachádzam a aké energie na mňa pôsobia

- Deväťročné , ročné a trojmesačné vibrácie – čo môžem od nich očakávať ak sa potrebujem rozhodnúť v životnej situácii

- Aký druh vzťahu vytváram ( partnerský, priateľský, pracovný ) , ako ho pochopiť a čo sa mám z neho naučiť

- Rozbor silných a slabých stránok v mriežke 

- Zdravotná numerológia a  psychosomatika v pentagrame čínskej medicíny, predispozície na ochorenia , diagnostika podľa pentagramu čínskej medicíny , návrh riešení...