Pohľad na rok 2021 cez numerológiu  a psychosomatiku

Na prahu nového roku 2021  sa nám môže  zdať, že sa tento pätkový rok akosi ťažko rozbieha. Prečo päťkový ? Keď spočítate všetky čísla roku 2+0+2+1 dostanete slobodné číslo 5. Sme na prahu ďalších zmien.

Rok 2020 ( 4 ) nebol jednoduchý, bol silne transformačný. Nútil nás zastaviť sa, vrátiť sa k rodine, k svojim koreňom, zdraviu a starostlivosti o fyzické telo. Samé obmedzenia, potreba trpezlivosti a systematickej práce. Nuž, mal nás priviesť k zastaveniu a prehodnoteniu života na osobnej aj kolektívnej úrovni.

Január ešte akoby dobiehal v starých energiách, ale vo vzduchu už cítiť päťkový rok - rok SLOBODY, príležitostí a zbavovania sa obmedzení, ktoré nás spútavali minulý rok. O čom sú vlastne päťkové roky? Pripravme sa na zvraty,  rýchle zmeny vo vnútri nás ako aj zmeny vonkajších okolností. Príde veľa nových informácií,objavov, nápadov . Postupne, ako rok bude získavať na sile, budú prekážky, ktoré nás obmedzovali v minulom roku,miznúť.  My, narodení v 5-kových rokoch veľmi dobre vieme, aká je pre nás osobná sloboda dôležitá a ako neznášame obmedzovania  ( však ročníky 1967, 1976, 1985, 1994,...?). Sloboda bude počas tohto roka pre človeka veľmi dôležitá a platí to aj pre slobodu myslenia a pohybu.  Budeme túžiť vyjsť do prírody, cestovať, stretávať sa s ľuďmi, nadväzovať nové kontakty a priateľstvá.  Budú sa vytvárať nové skupiny,komunity a združenia ľudí, ktorí si budú mať čo povedať a vyznávajú rovnaké hodnoty. Jednoducho túžba po inšpirácii, spoločnosti  a nových zážitkoch. Rok posilní našu vôľu pristupovať zodpovedne k riešeniu situácií a problémov. Všetko prechádza zmenou, preto aj formy spolupráce a priateľstva budú stáť na iných základoch.

Ak sa pozrieme na rok pohľadom pentagramu v čínskej medicíne, päťka predstavuje pečeň. A pečeň je veľmi citová a emocionálna. Veci a situácie hlboko prežíva. Je to ale aj  šéf, ktorý nemá rád obmedzenia. Chce sa rozpínať, napredovať  a riadiť.  Skúste dlhodobo obmedzovať človeka so silným prejavom pečene...čo príde?  Emociálny výbuch a zlosť, všetko lieta a to doslovne . Preto táto symbolika úplne sedí aj na tento rok. Ak dlhodobo budeme brániť  sebe oslobodiť sa od vecí, ktoré obmedzujú nás (  podobne na celospoločenskej úrovni obmedzovanie ľudí ),  ak bude obmedzované právo na slobodu myslenia,  pohybu, dobrovoľnosti výberu - môžu nastať výbuchy hnevu a zlosti. V takomto  prípade sa pripravme na revolučný rok, čo môže byť tienistá stránka čísla 5 .  Takže bolo by fajn, keby bol tento rok skôr evolučný ako revolučný, aby nás všetkých  posunul vpred, tam kde chceme byť a s tými ľuďmi, s ktorými byť  chceme . Rada na tento rok  ? Riaďme sa sami sebou . Rozhodujme sa sami za seba. Tak isto neobmedzujme nikoho  v jeho názoroch, nespútavajme, nežiarlime. Nechajme každého ísť svojou cestou, ak to tak cíti. Nie sme rovnakí.  Na mieste sú tento rok otázky : ako sa JA cítim v tejto situácii?  Ako sa cítim s týmto človekom? Ako sa cítim v tejto práci?  Prvá myšlienka a emócia napovie. Je čas  spraviť zmenu a možno aj prijať  riziko ? Okolnosti  roka 2021 nás k tomu budú priam nabádať. Neplakať za tým, čo bolo a čo mohlo byť . Prevziať zodpovednosť a vykročiť smerom vpred k SLOBODE a ZMENE. Pretože zmena je život. A život treba žiť v harmónii a radosti .

Tešíme sa na spoločné stretnutia na konzultáciách,kurzoch a seminároch a prajeme slobodný a inšpiratívny rok 2021.

Dáška a celý team Centra Gara