Centrum Gara srdečne pozýva všetkých absolventov 1.a 2. stupňa Seminára  NUMEROLÓGIE A PSYCHOSOMATIKY - Sebaspoznanie a Vzťahy

 na nadstavbový seminár s podtextom 

 NUMEROLÓGIA A PSYCHOSOMATIKA III - Tvorím, teda som... pohľad cez dušu

 

V prvej časti seminára ste zistili svoj potenciál, silné a slabé stránky, aký ste psychotyp. V druhej časti ste zistili, aké vzťahy tvoríte. Čo je darom, poslaním a kľúčom k ich naplneniu. Naučili ste sa ako sa cez čísla pozerať na mužské a ženské energie. V tretej nadstavbovej časti vám ukážeme, že v dátume narodenia sú zapísané najdôležitejšie informácie z vedomia Duše, potrebné pre aktuálny život. V prítomnosti, pri plnej pozornosti voči sebe samému otvoríme dvere k vedomiu Duše, pochopíme svoje lekcie, objavíme celý potenciál a začneme napĺňať svoje poslanie.

 Čo sa dozviete a naučíte ?

  • Ročné vibrácie 1-9

  • Deväťročné vibrácie v našich životoch ( pohľad na trojuholník deväťročných vibrácií )

  • Technika výpočtu

  •  Účel poznania jednotlivých cyklov = ísť v súlade s využívaním mojej vibrácie

  •  Robím to, na čo mám prirodzené schopnosti? Konfrontácia reality a poslania cez zamestnanie  

  •  Výber povolania podľa životného čísla - všeobecne.

  •  Psychika človeka podľa mriežky-potenciál, vhodnosť na povolania,minimálne kritériá na výkon povolania 

 

 TERMÍN: 3.09.2021(PIATOK)  od 13.00 – 19.00 v Centre GARA

 CENA: 69 €

 Ukážeme vám, ako sa na svoje vzťahy pozrieť originálnou metódou, ktorú používame aj u nás v Centre Gara pri konzultáciách. Prepájame numerologickú mriežku a psychosomatiku podľa pentagramu čínskej medicíny. 

SEMINÁROM SPREVÁDZA: ZUZANA KRAJČÍKOVÁ MIKULOVÁ - čínska medicína v praxi,
zdravie a psychosomatika, techniky na riešenie problémov
DÁŠA ŠVANČAROVÁ - praktická numerológia, psychológia čísiel 

Bližšie informácie a registrácia na seminári: osobne v centre GARA, na čísle
0903 535 523, na stránke www.centrumzdraviagara.com